Gjellelokk-forkortning oppdrettslaksI årets laksesesong er det satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det skal samles inn skjellprøver og fettfinner av all avlivet fisk, som blir sendt inn for analyser.

Fisk mye

I dette arbeidet er vi avhengig av hjelp fra våre fiskere. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å være nøye med å ta skjellprøver og ikke minst å fiske mye! Jo flere skjellprøver som sendes inn til analyse jo bedre og mer nøyaktig blir statistikken. Samtidig vil vi også få tatt ut mest mulig oppdrettslaks før gytingen starter til høsten.


Vi i Melhus JFF vil følge utviklingen tett og ser hele tiden på tiltak vi kan sette igang i elva. Opplysninger om dette vil bli publisert her på våre hjemmesider og evt. som annonser og pressemeldinger i media.

Deformert brystfinne på oppdrettslaks
Skjellprøvetaking
Skjellprøveposer er lagt ut i våre gapahuker på laksevaldene samt at de er å få tak i på desinfiseringsstasjonene som Sportshuset Melhus. Husk også at fettfinne skal klippes av og legges i posen sammen med skjellprøvene. Skjellproveposene kan legges i opphengte kasser i gapahukene eller leveres inn på Sportshuset Melhus.

Forkrøplet ryggfinne på oppdrettslaks
Oppdrettslaks skal avlives og inngår ikke i døgnkvoten
All oppdrettsfisk skal avlives og ikke under noen omstendigheter settes tilbake i elva! Oppdrettslaks inngår ikke i døgnkvoten og fisket kan derfor gjenopptas. Oppdrettslaks skal heller ikke meldes inn via fangstregistreringen, men det er et ønske om at det blir tatt bilde av fisken som kan sendes til mobnr. 90597904 eller 47618158.

Forskjeller på villfisk og oppdrettsfisk
Det finnes flere indikatorer på at en laks kan være fra oppdrett, men disse blir mindre synlig jo tidligere fisken har rømt og jo lengre den har gått fritt i havet.

Typiske trekk er forkortninger av gjellelokk der disse ikke dekker gjellene. Deformering av brystfinner, gattfinne, ryggfinne og spord. Mange små og sorte prikker under midtlinjen på fisken.

spord hos oppdrettslaks
Et annet og sikkert tegn på at man har med oppdrettsfisk å gjøre er vaksineskader. For å se disse må fisken sprettes forsiktig opp og undersøkes i bukhulen. Finner man sammenvoksninger i form av tynne tråder, mellom bukveggen og indre organer så er dette et sikkert tegn på oppdrettsfisk. Dette arrvevet oppstår etter at oppdrettsfisk vaksineres med sprøyte som småfisk/settefisk det betyr at så godt som all oppdrettslaks vil ha dette kjennetegnet.

Vaksineskade på oppdrettslaks
Nærmere beskrivelse og bilder av kjennetegn på oppdrettslaks finner du i vedlegget fra Veterinærinstituttet som vi har linket til nederst.

Alle foto fra Veterinærinstituttet

Aktuelle linker
Avslørte Gaula-laks som oppdrettsrømlinger
Rømt fisk i stadig nye områder

Oppdrettslaks i halvparten av elvene
Fra ille til verre i Trønderelvene
Fjorden er full av oppdrettslaks

Nyheter fra NJFF

 • Jegerstine på seljakt

  Apr 20, 2018 | 14:04 pm

  Jegerstine har akkurat kommet hjem fra sin første seljakt. Les beskrivelsen fra en fersk jegers perspektiv. Stine var heldig og fikk bli med to drevne seljegere som viste henne triksene.

  Read more...
 • Trygg i NJFF

  Apr 19, 2018 | 18:08 pm

  NJFF skal være en trygg organisasjon for alle. Forbundsstyret har gjennomgått og etablert gode rutiner for å fremme en god og trygg organisasjonskultur i NJFF.

  Read more...
 • Slik jakter du bever

  Apr 18, 2018 | 13:49 pm

  Våren er den beste tiden for beverjakt og nå er forholdene meget gode flere steder. Her er ti ting du bør vite som beverjeger.

  Read more...
 • Foreningshjelperen

  Apr 18, 2018 | 12:49 pm

  Bjørn Kristoffer Kjelsrud skal i ett år reise rundt og hjelpe foreninger og lag i NJFF med å bli bedre på nett. En oppgave han gleder seg til å ta fatt på.

  Read more...
 • Kan Raymond redde harren i Tolga?

  Apr 17, 2018 | 09:05 am

  I et siste forsøk på å stanse utbyggingen av Tolgafallene i Glomma ber NJFF Oslo kommune som eier i kraftselskapet om å ta ansvar og si nei til utbygging.

  Read more...