Gjellelokk-forkortning oppdrettslaksI årets laksesesong er det satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det skal samles inn skjellprøver og fettfinner av all avlivet fisk, som blir sendt inn for analyser.

Fisk mye

I dette arbeidet er vi avhengig av hjelp fra våre fiskere. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å være nøye med å ta skjellprøver og ikke minst å fiske mye! Jo flere skjellprøver som sendes inn til analyse jo bedre og mer nøyaktig blir statistikken. Samtidig vil vi også få tatt ut mest mulig oppdrettslaks før gytingen starter til høsten.


Vi i Melhus JFF vil følge utviklingen tett og ser hele tiden på tiltak vi kan sette igang i elva. Opplysninger om dette vil bli publisert her på våre hjemmesider og evt. som annonser og pressemeldinger i media.

Deformert brystfinne på oppdrettslaks
Skjellprøvetaking
Skjellprøveposer er lagt ut i våre gapahuker på laksevaldene samt at de er å få tak i på desinfiseringsstasjonene som Sportshuset Melhus. Husk også at fettfinne skal klippes av og legges i posen sammen med skjellprøvene. Skjellproveposene kan legges i opphengte kasser i gapahukene eller leveres inn på Sportshuset Melhus.

Forkrøplet ryggfinne på oppdrettslaks
Oppdrettslaks skal avlives og inngår ikke i døgnkvoten
All oppdrettsfisk skal avlives og ikke under noen omstendigheter settes tilbake i elva! Oppdrettslaks inngår ikke i døgnkvoten og fisket kan derfor gjenopptas. Oppdrettslaks skal heller ikke meldes inn via fangstregistreringen, men det er et ønske om at det blir tatt bilde av fisken som kan sendes til mobnr. 90597904 eller 47618158.

Forskjeller på villfisk og oppdrettsfisk
Det finnes flere indikatorer på at en laks kan være fra oppdrett, men disse blir mindre synlig jo tidligere fisken har rømt og jo lengre den har gått fritt i havet.

Typiske trekk er forkortninger av gjellelokk der disse ikke dekker gjellene. Deformering av brystfinner, gattfinne, ryggfinne og spord. Mange små og sorte prikker under midtlinjen på fisken.

spord hos oppdrettslaks
Et annet og sikkert tegn på at man har med oppdrettsfisk å gjøre er vaksineskader. For å se disse må fisken sprettes forsiktig opp og undersøkes i bukhulen. Finner man sammenvoksninger i form av tynne tråder, mellom bukveggen og indre organer så er dette et sikkert tegn på oppdrettsfisk. Dette arrvevet oppstår etter at oppdrettsfisk vaksineres med sprøyte som småfisk/settefisk det betyr at så godt som all oppdrettslaks vil ha dette kjennetegnet.

Vaksineskade på oppdrettslaks
Nærmere beskrivelse og bilder av kjennetegn på oppdrettslaks finner du i vedlegget fra Veterinærinstituttet som vi har linket til nederst.

Alle foto fra Veterinærinstituttet

Aktuelle linker
Avslørte Gaula-laks som oppdrettsrømlinger
Rømt fisk i stadig nye områder

Oppdrettslaks i halvparten av elvene
Fra ille til verre i Trønderelvene
Fjorden er full av oppdrettslaks

Nyheter fra NJFF

 • Statsbusjettet for 2018 på plass

  Nov 24, 2017 | 11:38 am

  Gjennom budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet (Frp), Kristelig Folkeparti (Krf) og Venstre er statsbudsjettet for 2018 på plass.

  Read more...
 • Våpentips i snøføyka

  Nov 24, 2017 | 08:31 am

  ​Våpen og snø kan være en skummel kombinasjon om en ikke er litt påpasselig. Her f¨år du fem gode tips fra NJFFs våpenekspert, Vidar Nilsen.

  Read more...
 • Lag dine egne pølser

  Nov 23, 2017 | 14:16 pm

  Det er kjempegøy å lage egne pølser, særlig når man er flere sammen. Ta med jaktlaget og lag ditt eget pølsemakeri. Reinsdyrpølser med et hint av konjakk er snaddermat.

  Read more...
 • WeHunt organiserer jakta effektivt

  Nov 22, 2017 | 13:44 pm

  WeHunt er en app som NJFF-medlemmene laster ned gratis til mobiltelefon. Ved hjelp av appen kan du se de andre jegerne i laget. Det gir store fordeler.

  Read more...
 • Lys i sikte rundt makrellsstørje

  Nov 21, 2017 | 08:55 am

  Til nå har tonen fra myndighetene vært nedslående når det gjelder regulering av fiske etter makrellstørje, men nå er det endelig lys i sikte. NJFF mener det er på tide at man får på plass en sportsfiskerkvote.

  Read more...