Gjellelokk-forkortning oppdrettslaksI årets laksesesong er det satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det skal samles inn skjellprøver og fettfinner av all avlivet fisk, som blir sendt inn for analyser.

Fisk mye

I dette arbeidet er vi avhengig av hjelp fra våre fiskere. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å være nøye med å ta skjellprøver og ikke minst å fiske mye! Jo flere skjellprøver som sendes inn til analyse jo bedre og mer nøyaktig blir statistikken. Samtidig vil vi også få tatt ut mest mulig oppdrettslaks før gytingen starter til høsten.


Vi i Melhus JFF vil følge utviklingen tett og ser hele tiden på tiltak vi kan sette igang i elva. Opplysninger om dette vil bli publisert her på våre hjemmesider og evt. som annonser og pressemeldinger i media.

Deformert brystfinne på oppdrettslaks
Skjellprøvetaking
Skjellprøveposer er lagt ut i våre gapahuker på laksevaldene samt at de er å få tak i på desinfiseringsstasjonene som Sportshuset Melhus. Husk også at fettfinne skal klippes av og legges i posen sammen med skjellprøvene. Skjellproveposene kan legges i opphengte kasser i gapahukene eller leveres inn på Sportshuset Melhus.

Forkrøplet ryggfinne på oppdrettslaks
Oppdrettslaks skal avlives og inngår ikke i døgnkvoten
All oppdrettsfisk skal avlives og ikke under noen omstendigheter settes tilbake i elva! Oppdrettslaks inngår ikke i døgnkvoten og fisket kan derfor gjenopptas. Oppdrettslaks skal heller ikke meldes inn via fangstregistreringen, men det er et ønske om at det blir tatt bilde av fisken som kan sendes til mobnr. 90597904 eller 47618158.

Forskjeller på villfisk og oppdrettsfisk
Det finnes flere indikatorer på at en laks kan være fra oppdrett, men disse blir mindre synlig jo tidligere fisken har rømt og jo lengre den har gått fritt i havet.

Typiske trekk er forkortninger av gjellelokk der disse ikke dekker gjellene. Deformering av brystfinner, gattfinne, ryggfinne og spord. Mange små og sorte prikker under midtlinjen på fisken.

spord hos oppdrettslaks
Et annet og sikkert tegn på at man har med oppdrettsfisk å gjøre er vaksineskader. For å se disse må fisken sprettes forsiktig opp og undersøkes i bukhulen. Finner man sammenvoksninger i form av tynne tråder, mellom bukveggen og indre organer så er dette et sikkert tegn på oppdrettsfisk. Dette arrvevet oppstår etter at oppdrettsfisk vaksineres med sprøyte som småfisk/settefisk det betyr at så godt som all oppdrettslaks vil ha dette kjennetegnet.

Vaksineskade på oppdrettslaks
Nærmere beskrivelse og bilder av kjennetegn på oppdrettslaks finner du i vedlegget fra Veterinærinstituttet som vi har linket til nederst.

Alle foto fra Veterinærinstituttet

Aktuelle linker
Avslørte Gaula-laks som oppdrettsrømlinger
Rømt fisk i stadig nye områder

Oppdrettslaks i halvparten av elvene
Fra ille til verre i Trønderelvene
Fjorden er full av oppdrettslaks

Nyheter fra NJFF

 • Ta jegerprøven nå

  Feb 16, 2018 | 14:34 pm

  Har du planer om å bli jeger og delta i høstens jakt, og kanskje også bringe skogens beste råvarer hjem til bordet? Da må du ta jegerprøven nå!

  Read more...
 • Viktig lakseelv truet

  Feb 16, 2018 | 08:34 am

  Det fantastiske Gjengedalsvassdraget i Sogn og Fjordane trues av kraftutbygging. Det kan bli dramatisk for den flotte lakseelva.

  Read more...
 • Siste sjanse for landslagsplass

  Feb 14, 2018 | 19:23 pm

  Søndag 18. februar inviterer SFK Pimpel Sør til det siste NC-stevnet på Goksjø ved Sandefjord. Det er også siste mulighet for å kapre deg en plass på landslaget.

  Read more...
 • Hva kan du om våpen?

  Feb 14, 2018 | 19:10 pm

  Test deg selv med NJFFs våpenquiz. Utfordre en venn, del gjerne på facebook og ta for all del quizen flere ganger for best mulig resultat.

  Read more...
 • Ingen sommer uten Fiskesommer

  Feb 14, 2018 | 09:23 am

  NJFF har arrangert Fiskesommer for 100 000 barn siden 2004. Fiskesommer er gratisarrangementer for alle barn som ønsker fiskeopplæring. Nå kan foreningene søke om støtte til årets arrangementer.

  Read more...