• Fiskekort-priser Laksefiske i Gaula 2017

  Melhus Jeger- og Fiskerforening tilbyr allmennheten tilgang til laksefiske i Gaula. Valdene er å finne i elvas nedre deler i Melhus kommune.

  Se infobrosjyre her.

  Link til fiskeregler.

  Link til fangstregistrering.

  Fiskekortpriser for 2017

  **Lena og Prestgården Medlem Melhus JFF
  Ikke-medlem
  *Sesongkort - alle vald:
  3.750,-
  5.250,-
  * 3-dagers - alle vald 750,- 1.250,-
  *Ungdomskort - alle vald:
  1.600,-
  ikke tilgjengelig
  *Døgnkort - alle vald, juni-juli
  350,-
  500,-

  ** Ett kort for alle valdene - sone Nedre Melhus

 • Fiskesommer i gaula

  Fiskesommer 2K16

  Melhus JFF. har fisking i gaula  ( Fiskesommer ) den 22.06.2016 kl 18.00


  Møtes ved gapahuken ved Gimse bru.

  Ta med fiskeutstyr.

  Gratis for alle ungdommer.

   

 • Lett fiske innført i Gaula

  Vannføringen i Gaulfossen er nå under 20 m3/s. Dette medfører at det kun er tillatt med lett fiske.

  Lett fiske er fiske med:
  a) Flue hvor flytende dupp eller flytende fluesnøre utgjør kastevekten
  b) Mark med eller uten dupp. Søkke er forbudt

  Lett fiske opphører automatisk ved 25m3/s vannføring i Gaulfossen.

  Kilde: gaula.no

  Se oppdatert vannføring øverst i høyre kolonne på denne linken.

  Klikk her for fiskeregler i Gaula.

 • Sjøørret på gytegrunna

  Sjøørreten kjemper om gyteplassen i Melhus, 2014.

 • Fredning av all hunnlaks i Gaula

  Styret i Gaula Fiskeforvaltning har i kveld vedtatt fredning av all hunnlaks i Gaula fra og med onsdag 18. juni kl 1200 og ut sesongen 2014. Dette til orientering.

  Les mer om vedtaket her.

 • Forskjell på villaks, oppdrettslaks og vill sjøørret

 • Forvaltning for hvem?

  Årsmøtet i Melhus JFF fattet gjennom et innkommet forslag, et viktig prinsipielt vedtak knyttet til diskusjonen om «fang og slipp». Forslaget var stilt av Bjørn Drøyvoll, mangeårig fisker og tillitsvalgt i Melhus JFF. Forslaget gikk ut på å arbeide for å få gjennomført prinsippet om at «tatt fisk er fanget fisk». Hva betyr så det?

  I dette ligger en forvaltningstanke bygget på fiskens premisser og ikke fiskerens behov.

  Laksestammene rundt omkring i elevene fremstilles som sårbare og svake og forvaltningen har som mål å redusere uttaket gjennom lave kvoter (årskvoter og døgnkvoter). Det er derimot ingen begrensning på antall laks som kan tas på land og slippes ut igjen.

  Når laksens sårbarhet oppfattes som den gjør, så har enhver dødelighet en betydning.

 • Laks til besvær

  Laksesesongen er over og forskere, synsere og fiskere dukker opp med meninger om hva som har gjort at alt har gått galt (igjen). Laksens trusselbilde er mangfoldig, skal vi tro forskerne, eller rettere sagt forskere fra ulike miljø. Oppdrettsvirksomheten er en stor påvirkningsfaktor, oppvekstforholdene i havet er en ukjent, men sannsynligvis en stor påvirkningsfaktor. Videre kan vi nevne forurensning, sur nedbør etc.

  Noen forskere har slått til orde for at en voldsom økning i makrellbestanden reduserer mattilgangen betraktelig i havet for laksen. Hva vet jeg?

  Faktum er at mengden laks over tid er betydelig redusert. Samtidig viser tellinger at antallet laks på elva etter endt fiskesesong er redusert.

  Hvordan blir så denne trenden møtt?

 • Desinfisering for fiskere fra andre vassdrag

  Det presiseres at det skal fremvises desinfeksjonsbevis ved kjøp av fiskekort, og på oppfordring fra oppsyn på Melhus JFF sine vald. Kommer du fra andre vassdrag, skal desinfisering gjøres. Dette kan gjøres på Sport 1 Melhustorget og koster kr 150,-

 • Årsrapport fiskeutvalget

  Sesongen 2012 på Melhus JFF sine vald.

  Som vanlig fikk fiskeutvalget gjort klar de forskjellige plassene vi har. Rydding, bygging av gapahuk på prestgårdsida, beising av gapahuken på ødegård, samt ryddesagarbeid på de fleste plasser.

 • Morgenstund har laks i grunn..

  Maken til sesong så langt i Gaula! Dette er rene klondyke. Det ser ut til at gode tiltak de siste årene virkelig har gitt effekt. Godt er det både på kort sikt for oss pasjonerte laksefiskere i dag og ikke minst for kommende generasjoner fiskere og Gaulas laksestamme!

  Laks gaula 2012

  Bilde fra ei trivelig morgenstund i Melhus 29. juni – 6,2 kg kondisjonssterk Gaullaks tatt på flue

 • Nytt laksevald

  Lenavaldet er utvidet med 600m. Det vil si at nederste grense for fiske på øst-siden av elva er mot det som tidligere ble kalt campingsvingen. Valdet fisker best på lavere vannstand. Da stiller det til gjengjeld seg opp en del fisk nedover langs muren og kan by på spennende utfordringer.

  Inne på fiskeutvalget sine sider ligger det en valdoversikt og en kartreferanse. Dette er et gammelt oversiktskart tatt før travbanen ble fjernet. Valdet går ned til der hvor banen svinger helt ut mot elva. Grensen vil bli merket.

 • Lakseelva minutt for minutt

  Gikk du glipp av 24-timerssendingen fra åpningsdøgnet i Gaula? 1.6millioner var innom programmet, Melhus JFF hadde stand på stedet. Her er link for deg som vil se alt sammen: http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/850403/

 • Pangstart på laksefisket!

  Oppdateringene mot laksebørsen er litt forsinket. Men det meldes om en kanonstart på Melhus JFF sine vald. I skrivende stund er det tatt hele 18 laks på våre vald. Har du bilder, send dem til oss, eller del på facebook.com/MelhusJFF.

  Skitt fikse!

 • Alt klart til sesongstart!

  Fiskeutvalget i Melhus JFF har gjort en kjempejobb med å legge til rette for en god sesongstart på foreningens vald i Gaula. Nå er det bare å vente på salutten natt til fredag!

  Mange kvelder har gått med for fiskeutvalgets medlemmer, men nå er det orden i fiskesakene.  Gapahuker, stangstativer, bålplasser og fangstdagbøker er på plass og fiskerne kan bare komme. Onsdag kveld la fiskeutvalgets leder John Hilanmo sammen med Roger Hemmingsen siste hånd på verket på Bagøyvaldet, hvor det blant annet var satt opp nytt stangstativ og satt fram bord og stoler ved gapahuken. Tidligere var det malt og montert nytt skilt ved nedkjørselen til valdet. Før det hadde karene satt opp ny gapahuk på Prestgårdsvaldet.  Mens kaffen ble fortært i gapahuken på Bagøyen var flere lakser oppe og luftet seg midt i elva. Spenningen stiger – skitt fiske!sesongstart1 72

 • Laks og Lidenskap - Gaula minutt for minutt

  Melhus Jeger- og Fiskerforening er invitert til Borten/Losen og har stand der under TV-sendingen på åpningsdøgnet. Skitt fiske!

 • Rapport fra fiskeutvalget MJFF sesongen 2011

  Dugnadsarbeidet startet tidlig i mai med rydding langs de forskjellige strekningene vi har ansvar for. Den største oppgraderingen var på Prestgårdsvaldet og Bagøiensida hvor også gapahuken ble flyttet innover i terrenget.

 • Årsberetning MJFF 2011

  Årene går – Melhus JFF består! Så enkelt kan det sies. Melhus JFF består! 2011 har vært et spennende år, et utfordrende år og et godt år. Vi har mest sannsynlig den største og mest aktive rekrutt og ungdomsgruppa i fylket. Det sier litt om det arbeidet som ligger bak og det gir signaler om god rekruttering.

 • Lederen i foreninga får kjeft av havbruksnæringa

  Etter et oppslag hvor Arild Gjersten går i strupen på FHL http://www.tronderbladet.no/laks/article273161.ece skyter de med løskrutt tilbake. http://www.tronderbladet.no/laks/article273291.ece

  Are Kvistad svarer på angrepet ved å påstå at NJFF ikke har vært med i dialogen. Som kommunikasjonsdirektør i fiskeri og havbruksnæringens forening (FHL) burde han gjøre hjemmeleksa si bedre.  Denne måten å debattere på viser bare at det vi påstår stemmer. Benekte, bestride og manipulerende strategier er fremgangsmåten FHL benytter seg av i debatten rundt de store utfordringene næringen har.

   

 • Mindre oppdrettslaks enn fryktet i Gaula

  laks 16,4 kg


  Ut i fra siste kjente tall fra Veterinærinstituttet pr. 24.08.2011 så ser det ut til at Gaula har et innslag av oppdrettsfisk på ca 1,6%. Tatt i betrakning de store rømningene vi har hatt det siste året så har Gaula sluppet heldig i fra innsiget av oppdrettsfisk, i motsetning til andre elver rundt Trondheimsfjorden.

 • Gode forhold under gratisfisket

  Mange fiskere hadde funnet veien til MJFFs vald for å delta på arrangementet med gratis laksefiske onsdag 10. august. Gode forhold i elva, med lakseoppgang på morgenen og utover formiddagen, fikk spenningen til å øke enda noen hakk.

 • Redusert fiskekortpris i august

  Øyvind Sjøvoll - 10,8 kgJakt- og fiskegleder til alle for alltid!

  Vi setter ned prisene på døgnkort og ukeskort i august på våre vald til hhv. kr 200,- og kr 1000,-.


  Prisen gjelder både medlemmer og ikke-medlemmer.

  Se oversikt over utsalgssteder her eller kjøp direkte på Inatur.

 • Dokumentert oppgang av oppdrettslaks i juni

  Av 413 skjellprøver fra laks fanget i juni i Gaula er det dokumentert at 12 av disse stammer fra oppdrettslaks, i følge tall fra Veterinærinstituttet. Dette er et bekymringsfullt høyt tall så tidlig i sesongen da oppdrettslaks normalt entrer elva først i august og september.

  Vi vil nok en gang oppfordre våre fiskere til å være nøye med skjellprøvetaking, samt å sende med fettfinne, av all avlivet fisk.

  Les mer på tronderbladet.no

 • Hjelp oss og sjekke status i Gaula

  Gjellelokk-forkortning oppdrettslaksI årets laksesesong er det satt i gang et omfattende kartleggingsarbeid av innslaget av rømt oppdrettslaks i elvene rundt Trondheimsfjorden. Det skal samles inn skjellprøver og fettfinner av all avlivet fisk, som blir sendt inn for analyser.

  Fisk mye

  I dette arbeidet er vi avhengig av hjelp fra våre fiskere. Vi oppfordrer derfor alle fiskere til å være nøye med å ta skjellprøver og ikke minst å fiske mye! Jo flere skjellprøver som sendes inn til analyse jo bedre og mer nøyaktig blir statistikken. Samtidig vil vi også få tatt ut mest mulig oppdrettslaks før gytingen starter til høsten.

 • Fiskesommer onsdag 6. juli

  Fiskesommer 2011Gratis fiskedag for barn onsdag 6. juli klokka 1800 på Blekevaldet i Gaula. Alle barn og foreldre er velkomne!

  Fiskesommer-arrangementene er lagt opp som "fiskedag", ikke som konkurranser. Dette gjøres for at alle barn kan delta, uansett nivå.

 • Ta skjellprøver av all avlivet fisk

  [kilde gaula.no] I år skal man ta skjellprøver av all avlivet fisk i elvene i Trondheimsfjorden.

 • 18-kilos på åpningsdøgnet!

  Etter en litt treg start de første timene etter åpningen av laksesesongen 2011 så løsnet det virkelig i morgen- og formiddagstimene.

 • Fangstregistrering 2015

 • Forberedelser til årets laksesesong

  Kun 3 1/2 uke til sommerens eventyr igjen er en realitet for Gaulas laksefiskere! Gjengen i fiskeutvalget er godt i gang med forberedelsene langs elva.

 • Statistikk laksefiske i Gaula 2010

  Da er tallene for laksefiske i Gaula med sidevassdrag klare for 2010-sesongen. Det ble en meget bra sesong med 40,5 tonn fanget laks. En betydelig økning fra 2009da totalvekta stoppet på ca 31,5 tonn laks.

 • Fangststatistikk for Melhus JFF 2010

  Innrapporteringen av fangst for sesongen 2010 viser følgende tall for Melhus JFFs vald i Gaula:

  Laks
  Totalt antall: 279 stk.
  Totalt kilo: 1835 kg
  Største fisk: 16,3 kg
  Gjennomsnittsvekt: 6,58 kg


  Jimmy Marthinsen med en tidlig juni-laks på 7,5 kg.

 • Laksesesongen 2010 avsluttet i Gaula

  Da er ubønnhørlig sesongen over for i år og våre Petri brødre og søstre har forhåpentligvis igjen funnet veien hjem til hus og familie.

  Vi har ikke fått inn alle fangsrapportene enda, men pr. dato så ser det ut til å ha vært en god sesong.

  Det er nå viktig at alle leverer inn sine fiskekort ved utsalgsstedene så fort som mulig. For de som har kjøpt kort via Inatur så må dere benytte fangstregistreringen som finnes der. Alle skal levere fangstrapport uansett om det er tatt laks eller ikke.

  Alle som leverer inn fiskekort og fangstrapport er med i trekning av et sesongkort i Gaula for 2011.

  Vi kommer tilbake med tall og statistikk her på vår nettside så fort dette er klart.

 • Fiskesommer med Ungdomsgruppa

  Onsdag 23.06. inviterer Ungdomsgruppa i Melhus JFF til Fiskesommer med gratis laksefiske og grilling for barn og unge ved Gaula. Oppmøte på Melhus-valdet, østsiden av Gaula vis á vis Melhushallen, klokka 1800.

 • Petter Rimol fylkesmester i lerduesti

  Petter Rimol (18) fra Melhus JFF vant lørdag 5. juni fylkesmesterskapet i leirduesti 2010. Etter finaleomgangen var det likt mellom Petter og Bjørnar Jensås fra Klæbu JFF. En kald og rolig Petter vant omskytingen klart.

 • Desinfisering av fiskeutstyr

  All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene.

  Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.
  Pris for desinfisering er kr 150,-.

  Les mer og finn din nærmeste desinfiseringsstasjon på Gaula.no

 • Vinterstøing skal settes tilbake i elva

  Det rapporteres om en del vinterstøing i Gaula nå i åpningsdøgnene av laksefisket. Vinterstøing er utgytt fisk som har overvintret i elva. Vi gjør oppmerksom på at det er forbudt å avlive vinterstøing og at den skal settes levende tilbake i elva. Den er totalt uegnet som matfisk, men vil etterhvert vandre ut i havet og vende tilbake som flott gaulalaks neste sesong.

 • Laks på 16,3 kg

  Tor Arne Hage fra Melhus hadde virkelig hellet med seg på Melhus JFFs vald i dag. Hele 16,3 kg veide ruggen som ble tatt på mark.

 • Laks på åpningsdøgnet

  Åpningen av årets laksefiskesesong i Gaula ga laks også i år! 4 lakser er rapportert inn så langt på våre vald, men fullstendig oversikt for alle valdene har vi ikke i skrivende stund.

 • Vannføring i Gaula, tidevannstabell

  Gaulas hovedvassdrag er uregulert og vannføringen vil derfor påvirkes av snøsmelting og nedbørsmengde. Dette medfører også hurtigere endringer i vannføringen, noe som påvirker fiskens bevegelser i elva og selvfølgelig valg av fiskeutstyr.

 • Jegertrapstevne i Skjetnemarka

  Rennbyggen Trond Brage Kosberg ble beste skytter under helgas jegertrapstevne i Skjetnemarka i regi av Melhus JFF. Kosberg skjøt to jevne serier på henholdsvis 23 og 24 av 25 mulige og fikk totalt 47 treff.

 • Vinn jaktstøvler

  Jo mer du skyter på elgbanen i år jo større sjanse har du for å vinne et par Crispi Hunter jaktstøvler til en verdi av 3.000,-!

 • Dugnad på elgbanen

  Elgbaneutvalget inviterer til dugnad for klargjøring av banen for åpning til årets sesong. Det blir dugnad tirsdag 11. mai og tirsdag 18. mai kl 1800. Utvalgt oppfordrer derfor alle brukere av banen til å møte opp og ta et tak! Ta med spade, hammer, sag og 'krafse'.

  Ring Jan Hundebo, tlf. 930 12 519 for mer info.

 • Fiskeregler i Gaula 2012

 • Vinner av sesongkort i Gaula

  MJFF har foretatt trekning av sesongkort i Gaula for 2010 blant innsendte fangstrapporter. Den heldige vinneren ble Jan Buljo fra Hundhammeren.

  Han hadde levert inn sitt brukte døgnkort hos Sportshuset Melhus. Selv om det ikke ble fangst så lønte det seg altså likevel å levere inn døgnkortet og Buljo har nå tilgang til våre vald i nedre Melhus når han måtte ønske i hele kommende fiskesesong.

  MJFF gratulerer!

 • Valdoversikt

  I kartlenkene nedenfor finner du oversikt over valdene som Melhus Jeger og Fiskerforening disponerer.


  Kartlenker til de forskjellige valdene

  Valdene er klare for 2013, og inntil vi lager egne kart kan dere se lenken på inatur:  https://www.inatur.no/laksefiske/5100fee2e4b0063a4fc5c83a/laksefiske-i-gaula

 • Orrhaneleik

  Lyst til å overnatte ute på en orrhaneleik og høre sjoing og kurring fra orrhanene?

 • Isfisketur

  Jakt- og fiskeskolen arrangerer isfisketur til Gangåsvatnet søndag 11. april.

 • Jakt- og fiskeskolen

  Melhus Jeger- og Fiskeforening arrangerer Jakt- og fiskeskole for ungdom i alderen 13 - 25 år.

  Første aktivitet er revejaktkurs og det avholdes lørdag 13. mars.

  Andre planlagte aktiviteter er isfisketur - 11. april, og orrhaneleik - 24. april.

  Mer info på menyen Jakt- og fiskeskolen under Ungdomsgruppa.

  Kontaktinfo/ansvarlig Brage Kvålsvoll

 • Statistikk for Gaula 2009

  Da er 2009-tallene for landets lakseelver offentliggjort og for Gaula med sidevassdrag gjelder følgende:

  Totalt oppfisket kvantum viser 31475 kg* laks fordelt på 5234 stk.*

  Dette gir en gjennomsnittsvekt på hele 6,01 kg* for laksen i Gaula siste sesong.

  Kilde: Statistisk sentralbyrå

  * tallane er rettet 29.01.2011


  Halvor Saugen med en gjennomsnittslaks fra Gaula i 2009. foto: privat

 • Gaupejakta stoppet i Melhus

  Etter at det i dag ble felt ei hunngaupe i Meldal så er det nå stopp i gaupejakta i Melhus, Skaun og Meldal.

  For mer informasjon om gjenværende kvoter i Sør-Trøndelag ring tlf. 73199228.

 • Gaupejakta 2010

  Følgende grunneierlag har Melhus JFF grunneieravtale med for gaupejakta 2010:

  Gaupespor i Melhus 2010* Vestre Vassfjell
  * Flå Utmarkslag
  * Nedre Horg
  * Midtre Horg
  * Horg Østre
  * Reasagskogen
  * Tømmesdalen
  * Hølonda Grunneierlag 1
  * Hølonda Grunneierlag 2
  * Hølonda Grunneierlag 3
  * Melhus/Buvik
  * Hollum/Kregnes
  * Norbotn

 • Oversikt over aktiviteter for Ungdomsgruppa 2010

  Merk at datoer, tidspunkt, sted og aktiviteter kan bli endret. Endringer vil bli publisert fortløpende her på nettsida.

  Dag Dato Tid Sted/oppmøte Merknader
  Onsdag 24.03. 18.00 Klubbhuset  
  Søndag 11.04 10.00 Klubbhuset Isfiske, Jakt- og fiskeskolen
  Onsdag 21.04. 18.00 Lerduebanen Lerdueskyting i Skjetnemarka
  Lørdag 24.04 Kommer Klubbhuset Orrhaneleik, Jakt- og Fiskeskolen
  Onsdag 05.05. 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 19.05. 18.00 Klubbhuset Sjøfiske fra land. Ta med fiskeutstyr!
  Onsdag 09.06. 18.00 Klubbhuset Ferskvannsfiske. Ta med fiskeutstyr!
  Onsdag 23.06 18.00 Melhusvaldet Fiskesommer - laksefiske og grilling!
  Onsdag 07.07 Kommer Kommer Fisketur
  Onsdag 18.08. 18.00 Melhusvaldet Laksefiske i Gaula - ta med fiskestang
  Onsdag 01.09. 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 15.09. 18.00 Klubbhuset Duejakt - sjekk værmelding for bekledning
  Onsdag 29.09. 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 13.10. 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 27.10. 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 10.11. 18.00 Klubbhuset Utsetting av revebås. Uteaktivitet
  Onsdag 24.11 18.00 Klubbhuset  
  Onsdag 15.12. 18.00 Klubbhuset  
 • Gaupejakt 2009

  Følgende grunneierlag har vi grunneieravtale med for gaupejakt:

  Vestre Vassfjell
  Flå Utmarkslag
  Nedre Horg
  Midtre Horg
  Horg Østre
  Reasagskogen
  Tømmesdalen
  Hølonda Grunneierlag 1
  Hølonda Grunneierlag 2
  Hølonda Grunneierlag 3
  Melhus/Buvik
  Hollum/Kregnes
  Norbotn

  Grunneieravtalen inneholder følgende hovedpunkt:

  Grunneierlag fraskriver seg alt ansvar mtp. jegeravgift, bestått storviltprøve, registrert som lisensjeger, benytter seg av lovlig jakt/fangstredskaper og andre bestemmelser i henhold til norsk lovverk.
  Grunneierlaget skal til enhver tid kunne ha innsyn i hvem som har skrevet seg på listen som rovdyrjeger for overnevnte arter.
  Grunneier trenger ikke å stå på denne listen for å jakte på eget terreng.
  Jegere som står på denne listen er selv pliktig til å sette seg inn i innholdet i denne grunneieravtalen og hvor eiendomsgrensene går
  Kvotetelefon og innmelding av påskutt gaupe er 90065298.


  For mer informasjon se denne link til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4153&amid=2462585

 • Laksefiske i Gaula

  Fiskeutvalget har sin hovedgesjeft knyttet til laksefiske i Gaula. Her administrerer vi flere laksevald i elvas nedre deler i Melhus kommune.

  Vi tilbyr laksefiske i Gaula til allmennheten til reale priser. I tillegg har medlemmer i Melhus JFF rabatterte priser på fiskekortene.

 • Laksebørs

  Klikk på linken under for oppdaterte fangstoversikter for de forskjellige sesongene.

  PS! I sommerferien vil oppdateringsfrekvensen av laksebørsen bli noe ujevn.

  Fangstoversikt 2015

  Fangstoversikt 2014

  Fangstoversikt 2013

  Fangstoversikt 2012

  Fangstoversikt 2011

  Fangstoversikt 2010

  Fangstoversikt 2009

  Fangstoversikt 2008

  Fangstoversikt 2007

  Klikk på Fangstregistrering under Fiskeutvalget for å registrere fangst.

 • Fiskeregler i Gaula

  Følgende regler for fiske etter anadrome laksefisk i Gaula for 2008 - 2012 er vedtatt av Gaula fiskeforvaltning: (ikke lenger gjeldende)

 • Enda en mektig laks tatt på Melhus

  Fredag 05.06 kom det på land nok en gedigen laks som brøt den magiske 20-kilosgrensa på Melhus. Øyvind Ramberg var den heldige fiskeren som tok laksen på 21,1 kg! Laksen ble tatt på sluk og etter 40 minutters kamp ble den håvet inn på trygg grunn.

 • Kjempelaks tatt på Melhus

  Mandag kveld (01.06.) ble det tatt en gigantlaks i Gaula i nedre Melhus. Laksen veide hele 22,5 kg og ble tatt på flue fra båt. Fiskerne Geir Veum og Bent Børresen brukte ikke mer enn 35 minutter på å få landet ruggen, som så langt er største, innmeldte laks i Gaula denne sesongen. Se bilde av laksen her.

 • Bra sesongstart

  Det ble en god sesongpremiere på våre laksevald i Gaula. 12 lakser i løpet av første døgnet er så langt kommet inn på laksebørsen, og noen er enda ikke rapportert inn til webred., så dette tallet vil nok øke. Videre så meldes det om en del vinterstøinger og vi oppfordrer til spesielt varsom behandling av disse fiskene ved gjenutsetting. Vinterstøing som kommer seg ut i sjøen kan komme tilbake som flott laks allerede neste sesong!

 • Fredning av sjøørreten i Gaula

  På bakgrunn av en omfattende nedgang i sjøørretbestanden de senere år har Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vedtatt å frede sjøørreten i Gaula f.o.m. inneværende sesong og frem til og med 2011-sesongen. MJFF oppfordrer fiskere på våre vald til å innrapportere gjenutsatt sjøørret og ca. vekt, så godt det lar seg gjøre, slik at vi kan holde en viss oversikt i fredningsperioden.