Aktiviteter MJFF

Valgliste Styre og Utvalg 2014-2015

Årsmøtet 2014 valgte styre og utvalg ihht vedlagte liste. 

Styre og utvalg 2014/2014