fremtidens-jegere
Er dette fremtidens lerdueskyttere/jegere? Svaret er helt klart ja! Foto: Bjørn Lein

Onsdag. 26.2.2014 var 6 håpefulle av årg.2001-2002 møtte opp på Leirduebanen sammen med sine foresatte for å lære sikkerhet og skyting på leirduer.

 

Etter at den sikkerhetsmessige delen var ferdig steg forventningene. Foreldrene var veldig spente og de vordene skytterne likedan før den praktiske delen tok til.

Ved hjelp av en flyttbar kaster og litt instruksjon i skyteteknikk gikk skuddene ganske hyppig, og treffprosenten økte jo lengre ned i skuddpakken vi kom.

Noen blåmerker og vonde skuldre må de fleste belage seg på,men det blir fort glemt.Viljen til å lære var stor og treffresultatene ble gode for alle sammen.

Etter skoletid er det ikke så mye dagslys,men det var nok til at endel av de foresatte fikk prøve seg på noen skudd som avslutning.

Guttene som tilhører Brekkåsen skole og bor i Gimseområdet, tok med dette et godt initiativ til å komme sammen om felles interesser. De aller fleste av foreldrene har jakt som en del av fritids-hobbyene,noe som heltklart smitter positivt over på avkommene.

Takk for ett godt initiativ til Inge som har dratt dette igang.

Alle ser vi fram til neste mulighet for å komme ut i leirduebanen,og velkommen skal dere være.