Ungdomsgruppa har sommerfiske i elva.
Vi møtes ved gapahuken oven for Gimse bru kl. 18,00 til 20,00
Onsdag den 15,08,2012

Her blir det grilling med mer.