Lerdueutvalget

Årsrapport Lerdueutvalget 2012

Sesongstart var første Lørdag i januar 2012. Mange møtte opp og alle var sugne på skyting etter et langt avbrekk.
( Tidlig banestenging og fredning av rypene i de fleste terrenger.)
I Mars mnd. deltok 10 skyttere fra " REKRUTT 2010 " i en oppvisnings-skyting under den arrangerte
Villmarksmessa i Melhus. 2 dager i Mai hadde vi besøk av 4 elever fra 7 kl.Lundamo barneskole.
Alle fikk lære sikkerhet og bruk av hagle til leirdueskyting.Ett fint tiltak hvor Melhus Kommune bidro økonomisk.
bilde1 lerdue

I juni ble det avholdt stevne i jegertrap med 30 deltagere.
Her presterte vinneren Bjørnar Jensås Nidaros JSK. 50 treff av 50 mulige. Dette er første gang man har fått
resultater av slike dimmensjoner under stevner på vårt anlegg.MIDTNORSK BRETON Klubb har avholdt  sine faste skytinger på Onsdager gjennom hele sesongen,
med brukbar god deltagelse.

Årets  NM uke Trap/Sti ble arrangert av Åsnes JFF.  i Juli, hvor hele 16 skyttere fra MJFF deltok.
2 stk.i dameklassen og 8 stk. i rekruttklassen D1. 1 stk.i kl.D2 og 5 stk i de øvrige klassene.
Det er å bemerke at Melhus JFF med 8 deltagere i kl.D1,hadde flest rekrutter av landets klubber.
Det ble forøvrig oppnådd gode resultater av alle rekruttene i begge grener.

Skytekvelder.:
Stort sett nesten alle dager med noen unntak. Sommerferie ble helligholdt med stenging i
fellesferien. Sesongavslutning tidligere enn noen gang grunnet fremskutt Hjortejakt.
Den siste uken uten skyting gjør at det ble vesentlig mindre omsetning enn budsjettert.

" REKRUTT 2010":
Vi må igjen takke våre gode støttespillere som har bidratt til at vi har klart å få fram de yngste skytterne.
Hele 32 stk.både jenter og gutter har fått nyte godt av årets bidrag. (Det er innlevert eget regnskap i så henseende.)
Det ble for utvalget satt opp ett budsjett for året 2012,men da regnskapet ikke er helt ferdig vet vi ikke hvordan
vi kommer ut under året.

bilde lerdue2 steinar myhren
Utvalgsleder Steinar Myhren slutter etter deltagelse i utvalget siden 2004,og som leder siden 2006.
I hans periode er mye tilkommet på lagets anlegg i Skjetnmyra.Bl.annet transport-vei og utbedring av eksisterende
traktorvei, samt en fin ny oppholdsstue.
Den gamle ELGSTUA står fortsatt,men er ganske så ubrukbar. Minnene fra MJFF,s tidligere
storhetstid ligger i dette huset.

Vi ønsker alle gamle og nye skyttere velkommen til leirduebanen i 2013,både til det sosiale samværet og til litt
skyting.

bilde lerdue3


bilde lerdue4