Lerdueutvalget

Sesongstart på skytebanen

Lørdager fra KL.1100.
Det ble en kort sesong på Skytebanene til MJFF i 2012.
Etter 4 mnd. med stengte baner ser det igjen ut til at vi kan komme i gang med skytetreningen.
Sesongen på Leirduebanen er blitt kortere og kortere . I år ble vi avstengt 1.Sept.grunnet tidligere start på Hjortejakta som har pågått helt fram til Jul.

Leirdueutvalget i MJFF ønsker å rette en stor takk til våre gave/og trofaste bidragsytere, som gjør det mulig for utvalget å drive med opplæring av ungdom innenfor sikker håndtering av skytevåpen(hagle), som igjen fører til trygge,gode  skyttere både til konkurranse og småviltjakt.
I tillegg til de obligatoriske jegerprøvekursene, har også SFO i Melhus-skolene benyttet seg av tilbudet som ble
startet opp gjennom «REKRUTT 2010» En gruppe fra Lundamo barneskole har vært banebrytere for flere av
ungdommene som kanskje ikke ønsker å være med på ski eller fotballtrening.  Vi håper at flere skolene i Melhus kommer etter.

Det har vært et travelt år for utvalgs-medlemme,med mange og lange hektiske kvelder, til dels under trange
omgivelser. Konkurranser og NM-deltagelse  med mange fine resultater,viser at det nytter.

Det gjenstår å ønske alle skyttere velkommen til Sesongstarten i 2013, og til  mange hyggelige stunder
på standplass.


Mvh,
Leirdueutvalget.