Jaktutvalget

Gaupejakta 2010

Følgende grunneierlag har Melhus JFF grunneieravtale med for gaupejakta 2010:

Gaupespor i Melhus 2010* Vestre Vassfjell
* Flå Utmarkslag
* Nedre Horg
* Midtre Horg
* Horg Østre
* Reasagskogen
* Tømmesdalen
* Hølonda Grunneierlag 1
* Hølonda Grunneierlag 2
* Hølonda Grunneierlag 3
* Melhus/Buvik
* Hollum/Kregnes
* Norbotn


Grunneieravtalen inneholder følgende hovedpunkt:

* Grunneierlag fraskriver seg alt ansvar mtp. jegeravgift, bestått storviltprøve, registrert som lisensjeger, benytter seg av lovlig jakt/fangstredskaper og andre bestemmelser i henhold til norsk lovverk.
* Grunneierlaget skal til enhver tid kunne ha innsyn i hvem som har skrevet seg på listen som rovdyrjeger for overnevnte arter.
* Grunneier trenger ikke å stå på denne listen for å jakte på eget terreng.
* Jegere som står på denne listen er selv pliktig til å sette seg inn i innholdet i denne grunneieravtalen og hvor eiendomsgrensene går

Informasjon om gjenværende kvoter for jaktområder i Sør-Trøndelag fås på 73 19 92 28.

 

Felling eller skadeskyting av gaupe skal umiddelbart meldes til Statens naturoppsyn på telefon 95 91 17 74 og på telefonsvarer 73 19 92 27.

For mer informasjon, se denne link til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag;
http://fylkesmannen.no/hoved.aspx?m=4153&amid=3043348

 

SNO ønsker at alle som ser gaupespor i snøen, og mistenker at det kan være to eller flere dyr i følge, varsler den lokale rovviltkontakten straks.
Se link: http://www.dirnat.no/content.ap?thisId=500039341&language=0

(MJFF er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne nettsider)