Vannføring i Gaula, tidevannstabell

Gaulas hovedvassdrag er uregulert og vannføringen vil derfor påvirkes av snøsmelting og nedbørsmengde. Dette medfører også hurtigere endringer i vannføringen, noe som påvirker fiskens bevegelser i elva og selvfølgelig valg av fiskeutstyr.

 

Målestasjoner i Gaula
På linkene under kan du se oppdaterte verdier for vannføringen i Gaula og noen av Gaulas sidevassdrag fra NVEs målestasjoner.

Klikker du på hyperlinken 'Knekkpunkt-verdier-data' på siden til den aktuelle målestasjonen så får du eksakte tall for forskjellige tidspunkt de siste fjorten dagene.

Vannføring for Eggafoss (hovedvassdrag)

Vannføring ved Haga Bru (hovedvassdrag)

Vannføring for Gaulfoss (hovedvassdrag)

Vannføring ved Lillebudal Bru (sidevassdrag Bua)

Vannføring ved Hugdal Bru (sidevassdrag Sokna)

Tidevanstabell
Informasjon om flo og fjære finner du på linken under. Klikk på ønsket sted for å få dagens verdier:

Vannstand.no