Det arrangeres Jegerfeltstevne med følgende datoer:

Hovin JFF 26.4 Påmelding kl 09-11 

Melhus, Skjetnmyra. 27.4  Påmelding kl 11-13

Hølonda Vonheim 1.5 Påmelding kl 10-12

Skudd godkjennes som treningsskudd/jegerprøve

De som deltar på to tevner er med på trekningen av gavepremier verdi kr 10 000,- fra Helsport.