Aktivitetsnivået har vært som vanlig. Vi hadde en tøff snøsmelting på banen som førte til at elgstallen ble stående under vann.

Dette medførte at all elektronikk gikk heden. Videre hadde vi innbrudd- hvor alt på standplass ble ødelagt. Alt av elektronikk måtte overhales hos Megalink, som igjen medførte at hele sesongen ble uten ”løpende elg” i stallen. Vi arrangerte ett ladekurs i bua vår på skytebanen – som også ble en sosial suksess med kaffekos og lading☺ Jula 2012 ble brukt til overhaling av alle 10 skivene. Så nå skal alt være klart til start. Alt er prøvd og testet 03.01.2013 og fungerer. Elgen i stallen må vente til vårløsningen er over.
Alt mannskap i elgbaneutvalget har også i år gjort en god jobb☺ - Elgbanen er et utvalg som krever mye arbeid hele sesongen, dermed blir det penger i kassa!

Elgbaneutvalget
Jan

elgbane2012