Nyheter fra NJFF

 • ​Tilbyr test av bjørnehunder

  Feb 23, 2017 | 17:15 pm

  NJFF tilbyr test av hund på levende bjørn i Namsskogan og på Flå. Testtilbudet er etablert for å gi hundeeier ei vurdering av de mentale egenskapene til hunden som er av betydning i forbindelse med jakt på bjørn.

  Read more...
 • Ørekyt-seminar i Eidfjord

  Feb 23, 2017 | 16:39 pm

  ​​«Ubeden gjest i vest» er tittel når fylkesmennene i Telemark, Buskerud og Hordaland samt Eidfjord fjellstyre holder seminar 22.-23. mars. De lover interessante dager med fiskeforvalting, økologi og fremmede arter.

  Read more...
 • Ny Jegerprøve-quiz fra NJFF

  Feb 23, 2017 | 15:43 pm

  I samband med vår nye lærebok "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund", har vi digitalisert quizene med kapittel-spørsmål. Dette er nyttig for både jegerprøvekandidater og instruktører - og moro for etablerte jegere.

  Read more...
 • Foreslår endret naturmangfoldlov

  Feb 22, 2017 | 22:03 pm

  Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven. Det kan gi rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav om fare for skade på beitedyr er oppfylt.

  Read more...
 • Årets første utgave av pH-status

  Feb 22, 2017 | 17:17 pm

  Flomsikring i verna vassdrag er blitt et tema etter storflommen på Vestlandet høsten 2014. Naturlig nok reises lokale krav - men noen forfekter også flomsikring gjennom kraftutbygging, sjøl om vassdragene er verna mot nettopp dette.

  Read more...