Nyheter fra NJFF

 • Foreslår å endre naturmangfoldloven

  Feb 22, 2017 | 18:04 pm

  Klima- og miljødepartementet foreslår å endre naturmangfoldloven. Det kan gi rovviltforvaltningen mulighet til å ta ut et begrenset antall ulv ved lisensfelling, uten at dagens krav om fare for skade på beitedyr er oppfylt.

  Read more...
 • Årets første utgave av pH-status

  Feb 22, 2017 | 17:17 pm

  Flomsikring i verna vassdrag er blitt et tema etter storflommen på Vestlandet høsten 2014. Naturlig nok reises lokale krav - men noen forfekter også flomsikring gjennom kraftutbygging, sjøl om vassdragene er verna mot nettopp dette.

  Read more...
 • Norske jegere og fiskere hilser

  Feb 21, 2017 | 20:16 pm

  Hans Majestet Kongen fyller i dag 80 år, og NJFF overbringer de varmeste gratulasjoner fra landets jegere og sportsfiskere. Kong Harald V er selv en ivrig jeger og fisker, og har deltatt på flere arrangement i regi av NJFF.

  Read more...
 • Ber om svar etter skremming

  Feb 20, 2017 | 19:26 pm

  NJFF reagerer på at Statens naturoppsyn først merker ulv for å se om den er nærgående, for deretter å skremme den bort. Nå har Miljødirektoratet avslått totalt tre søknader om fellingsløyve på nærgående ulv.

  Read more...
 • Revelokking - skapt for ungdom

  Feb 20, 2017 | 13:29 pm

  Actionfylt, billig, lett tilgang, kort reisevei og lang jaktsesong - kort sagt: Lokkejakt på rev er som skapt for ungdom! Nå framover seinvinteren er tida inne for å prøve lokkefløytene og overliste Mikkel.

  Read more...