Nyheter fra NJFF

 • Bedring i statsbudsjettet

  Dec 6, 2016 | 08:13 am

  Budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og Krf innebærer løft for flere miljøområder i forhold til regjeringens opprinnelige forslag. NJFF er "middels fornøyd", men savner fortsatt klart svar for genbanken i Hardanger.

  Read more...
 • Mink-kamp nytter

  Nov 29, 2016 | 15:02 pm

  Spesialtrente hunder og feller har god effekt for å bli kvitt minken. Systematisk arbeid fra Statens naturoppsyn (SNO) på Sør-Smøla og Oksøy-Ryvingen viser at det går an å gjøre områder tilnærma mink-frie.

  Read more...
 • Solid vekst for Studieforbundet

  Nov 28, 2016 | 15:55 pm

  NJFFs gode hjelpere i Studieforbundet natur og miljø har økt kursaktivitetene med tjue prosent de siste fem årene, uten å øke bemanninga. De forklarer dette med stor grad av sjølhjelp på nettet.

  Read more...
 • Sørhare blir klimavinner

  Nov 28, 2016 | 15:25 pm

  Forskere og forvaltning frykter at det vil bli har(d)ere konkurranse mellom sørhare og vanlig hare når klimaendringene reduserer snø-sesongen på Østlandet. Observasjoner i Artsdatabanken har økt kraftig.

  Read more...
 • Terskler sikrer yngel

  Nov 28, 2016 | 14:33 pm

  Flere tusen yngel blir fanga og dør hvert år i Ågårdselva på grunn av lav vannstand. Med 6.500 kroner fra regulantene, tillatelse og godt samarbeid med myndighetene, ble problemet løst i et akutt område.

  Read more...